Sensoa Positief

Sensoa Positief

Sensoa Positief behartigt al 25 jaar de belangen van mensen die met hiv leven. De dienstverlening richt zich naar mensen met hiv, hun omgeving en professionelen. Het aanbod is gratis en vertrouwelijk. Anoniem blijven kan.

Het aanbod

 • online informatie en telefonisch advies over hiv en leven met hiv
 • persoonlijke gesprekken met een medewerker of lotgenoot
 • activiteiten waar je lotgenoten kan ontmoeten
 • doorverwijzing naar een hiv-referentiecentrum of de reguliere hulpverlening
 • ondersteuning bij een melding van discriminatie
 • ondersteuning bij persoonlijke vragen van professionelen en mensen uit de omgeving van mensen met hiv
 • infoavonden en vormingen op maat

Waar gaan we voor?

 • de integratie van mensen met hiv
 • de aanpak van het taboe en de stigmatisering 
 • de verdediging van de belangen van wie met hiv leeft

Contacteer ons


COVID-19: Sensoa enkel bereikbaar via telefoon of mail
We beperken de dienstverlening voor mensen met hiv tot telefonische ondersteuning of via mail:

 • telefonisch: 078 151 100, op maandag van 13 tot 16 uur en op donderdag van 18 tot 21 uur
 • via mail: positief@sensoa.be

Deze maatregelen blijven geldig in afwachting van verder advies.


 Sensoa is lid van het 

heb je discriminatie of haatboodschappen beleefd, gezien of gehoord?

Doe een melding bij Unia