The Red Swans - Oostende

The Red Swans - Oostende

vanaf 12 maart zal het hiv Café in Oostende van naam veranderen:  "The Red Swans". Ze doen dit om verdere naamsverwarring te vermijden met Regenbooghuis aan zee waarvan ze onderdeel zijn.

Deze elegante zwaan zal hun nieuwe logo worden.

  • U= U staat voor "hiv undetectable = untransmittable" (ondetecteerbaar = ondoorgeefbaar).
  • Het hartje staat voor het menselijke dit in ieder van ons zit en gezamenlijk trachten we het stigma rond hiv doorbreken.
  • Rood omwille van het rode lintje dat ook in ons logo werd verwerkt.
  • De zwaan staat voor het gracieus leren omgaan met hiv.
  • De kop van de zwaan staat naar boven gericht omdat mensen met hiv het soms emotioneel moeilijk hebben, maar toch steeds trachten positief in het leven te staan.

bezoek de facebookgroep

Mail mij wanneer iemand reageert –

Sensoa Postief

Je moet lid zijn van Positief Contact, lotgenotencontact voor mensen met hiv om reacties toe te voegen!

Word lid van Positief Contact, lotgenotencontact voor mensen met hiv

Ongelijk behandeld of uitgesloten door hiv?

Meld  het aan Sensoa Positief