Tip: 'Leven met hiv' van Bea Van Der Gucht

Tip: 'Leven met hiv' van Bea Van Der Gucht

Wie vandaag leeft met hiv en toegang heeft tot medicatie lijdt niet zozeer onder een gezondheidsprobleem maar eerder onder een hardnekkig stigma. Wereldwijd kiest het overgrote deel van de mensen die met hiv leven ervoor om hun geheim voor zich te houden. Hierdoor blijft deze epidemie grotendeels onder de radar, wat zeker niet helpt om het taboe te doorbreken en het stigma op te heffen. Het stigma is gevaarlijker dan het virus zelf. Het leidt tot schaamte en ontkenning, twee factoren die ervoor zorgen dat diagnoses te laat worden gesteld of dat medicatie niet goed wordt ingenomen. Stigma kan op die manier zelfs leiden tot overlijden.

"Het is een prachtig document geworden waarin je enorm veel recht doet aan de desastreuze effecten van stigma en geheimhouding. Zeer indrukwekkende persoonlijke verhalen zijn het en ik hoop heel erg dat vooral ook beleidsmakers en zorgverleners het boek gaan lezen."

Reina Foppen, voorzitster 'Share the Power'


Het boek bevat een 12-tal getuigenissen van mensen die leven met hiv. Zij vertellen wat ze doorgemaakt hebben en nog doormaken, hoe ze naar zichzelf en het virus kijken en hoe zij dagdagelijks leven met hiv. Daarnaast bevat het boek interviews met deskundigen: Prof. Linos Vandekerckhove (infectioloog, leidt een labo dat zoekt naar genezing), Patrick Reyntiens (belangenvereniging Sensoa en ervaringsdeskundige), Prof. Peter Piot (voormalig directeur van UNAIDS en Europees hoofdadviseur epidemieën), Cora Lamonte (psychotherapeute en sociaal verpleegkundige ITG), de ‘London patiënt’ (genezen van hiv), Prof. Marc van der Valk (AMC Amsterdam, infectioloog) en Reina Foppen (voorzitter hiv-vereniging Nederland).


Als maatschappij moeten we dringend een meer rationele en humane houding aannemen ten aanzien van hiv, waarbij open communicatie tussen mensen met hiv en hun omgeving gestimuleerd wordt in plaats van ontmoedigd en waarin geen plaats is voor stigmatisering en discriminatie. Dit boek wil hiervoor zowel een pleidooi houden als er een bijdrage aan leveren.


Informatie: Bea.vandergucht@gmail.com
Bestelling boek kan via dit formulier

Mail mij wanneer iemand reageert –

Sensoa Postief

Je moet lid zijn van Positief Contact, lotgenotencontact voor mensen met hiv om reacties toe te voegen!

Word lid van Positief Contact, lotgenotencontact voor mensen met hiv

Ongelijk behandeld of uitgesloten door hiv?

Meld  het aan Sensoa Positief